Ochrona Danych Osobowych – RODO


POLSYSTEM2004 MIROSŁAW RADZIEWICZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000):

1. Administratorem Danych Osobowych jest POLSYSTEM2004 MIROSŁAW RADZIEWICZ z siedzibą przy ul.Giby 124 B, 16-506 Giby.

2. Celem przetwarzania danych osobowych w POLSYSTEM2004 MIROSŁAW RADZIEWICZ jest wykonywanie umów i usług dla abonentów sieci POLSYSTEM2004 jak również świadczenie usług dla klientów firmy POLSYSTEM2004 MIROSŁAW RADZIEWICZ.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w POLSYSTEM2004 MIROSŁAW RADZIEWICZ określają obowiązujące przepisy prawa.

5. W POLSYSTEM2004 MIROSŁAW RADZIEWICZ nie jest dokonywane profilowanie danych osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w POLSYSTEM2004 MIROSŁAW RADZIEWICZ:
Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego : bok@polsystem.net.pl lub listownie na adres:

POLSYSTEM2004 MIROSŁAW RADZIEWICZ
ul.Giby 124 B
16-506 Giby